Att inte veta, men ändå veta vad man inte kan möjligtvis veta någonsin eller aldrig. Att inte veta, men ändå veta vad man inte kan möjligtvis veta någonsin eller aldrig. Att inte veta, men ändå veta vad man inte kan möjligtvis veta någonsin eller aldrig. Att inte veta, men ändå veta vad man inte kan möjligtvis veta någonsin eller aldrig. Att inte veta, men ändå veta vad man inte kan möjligtvis veta någonsin eller aldrig. Att inte veta, men ändå veta vad man inte kan möjligtvis veta någonsin eller aldrig. Att inte veta, men ändå veta vad man inte kan möjligtvis veta någonsin eller aldrig. Att inte veta, men ändå veta vad man inte kan möjligtvis veta någonsin eller aldrig.
Att inte veta, men ändå veta vad man inte kan möjligtvis veta någonsin eller aldrig.